Medeltida brakmiddag

I augusti 2017 arrangerade reeenactmenföreningen Fraternis Militia Carnis en furstlig brakmiddag för inbjudna gäster. Middagen, som utspelar sig i slutet av 1300-talet, hölls i en tältborg som hade ställts upp på Ekenäs slott utanför Linköping. Deltagare kom från hela Europa och bar tidstypiska kläder från sina respektive hemländer. Alla kläder, maträtter och annan utrustning liksom hela proceduren finns belagd i historsiska källor från tiden.

Bakgrunden är att Herr Gunnar – i modern tid motsvaras Herr av en hertig eller en engelsk lord – arrangerar en middag för sina vänner och bundsförvanter runt om i Europa. De gäster som har rest längst kommer från Italien. Middagen är tänkt att visa dels hur rik Herr Gunnar är, dels vilken mäktig furste han är. Av den anledningen finns hans riddare utplacerade vid matborden, men också som vakter.
Hela middagen, som är uppdelad i fyra delar, är avsedd att vara en upp-visning i rikedom och makt. Middagens olika delar presenteras närmare nedan.

Jag hade i uppdrag att fotografera evenemanget. Utmaningen bestod främst i att kameran inte fick synas för deltagarna och att endast befintligt ljus fick användas. Blixt och annan artificiell belysning var förbjuden. Klicka på bilderna för att se en större version. ©Tom Gagner Fotograf

Festen tar sin början
Middagen inleds med att Herr Gunnar och hans hustru anländer till tältborgen och tar plats vid honnörsbordet. När Herr Gunnar har satt sig tillrätta ger han order om att gästerna ska släppas in. När alla är på plats är det dags för de första rätterna. Måltidens delar inleds med en berättelse från Herr Gunnars liv. Den inledande berättelsen handlar om hur Herr Gunnar och hans riddare med hjälp av olika fabeldjur bekämpar en drake. Riddarna rider på de fabeldjur som motsvarar de som finns på deras respektive heraldiska vapen.

 

 

 

 

Maten – bestående av olika fabeldjur och en tvehövdad drake – bärs in. Eftersom draken kan spruta eld har har den en liten krutladdning i gapet. För att förnöja gästerna antänds krutet när draken förevisas.

 

 

 

 
Smörlejon med man av bladguld

 

 

 

 

 

 

 

 
Fisk
Efter de inledande kötträtterna är det dags för fisk. Berättelsen den här gången handlar om hur Herr Gunnar, tillsammans med sina riddare, är på seglats ombord på en kogg. Den medhavda maten tryter och för att han själv och riddarna inte ska vara hungriga, ger Herr Gunnar order om att näten ska användas. Fångsten blir riklig och mycket varierande. Koggen seglar fram i ett hav av fiskbuljong som gjorts stel med hjälp av gelatin. I fiskbuljongen finns rökta fiskar och diverse skaldjur ingjutna. På däck finns tunnor bestående av rågbröd med en sås inuti, där tunnbanden tillverkats av äppelskal lagda i vinäger. I de små kistorna finns rökta småfiskar. I de små säckarna finns saltade och honungsrostade mandlar. Koggens segel bär Carnis vapen, ett vildsvin i silver.

 

 

 

 

 

 

 
Koggen gör succé när den bärs in till gästerna

 

När fiskrätterna är uppätna gör festen en paus så att gästerna kan sträcka lite på benen
 
Fågel
Vid ett tillfälle när Herr Gunnar var på resa tillsammans med sina riddare red de genom en förtrollad skog. I träden satt fåglar i många färger, i fåglarnas bon låg ägg och på trädens grenar hängde mogna äppeln och päron. När gästerna kommer tillbaka till borden står det små träd utplacerade. I träden sitter saltade, rökta och bemålade vaktlar. I fågelbona ligger målade, kokta vaktel- och hönsägg. Äpplena och päronen är formade av gåsleverpastej, som sedan målats i naturtrogna färger.

 

 

 

 

 

 

 
Dessert
Desserten består av frukter av marzipan, kakor och ett kryddat och sötat vin, hypocras. Vinet serveras via ett Babels torn av marzipan. Överst på tornet finns en behållare, i vilket vinet hälls. När någon önskar vin placeras glaset vid sidan av tornet, där den slingrande vägen slutar och en liten tappkran öppnas i behållaren överst. Vinet rinner sedan, som i en kanal, längs vägen utmed tornets sidor. För att fönöja gästerna pryder små ekivoka minifigurer vinets väg till glaset.

 

 
Herr Gunnar, hans hustru, samt några gäster fotograferade i slutet av brakfesten. Belysningen kommer enbart från de levande ljusen.

 

 

 

 

 
Detta är ett urval av alla de bilders om togs under själva festen. Det finns också bilder från förberedelserna när alla figurerna skapades och de ädla tävlingar som hölls under dagen.
Back to Main Page
 

Published by

Tom Gagner Photographer

Freelance Photographer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s